Бүтээгдэхүүн

Зураг

Бохир усны насос

Бренд: DAB

Үйлдвэрлэгч улс: Итали

Бүтээгдэхүүний төрөл:  Насос


 

 


Код Төрөл  Бүтээл /м3/цаг/ Түрэлт үнэ Улс
103022014 NOVA 300 MA 1.3-13.0 6.3-1.7   440,000 Итали
103022414 NOVA 600 MA 1.6-16.2 9.5-3.2    630,000 Итали
103022214 FEKA 600 MA 1.6-15.8 6.8-2.2    660,000 Итали
103040040      FEKA VS 750 MA 3.0-24.0 9.2-1.9      1,400,000 Итали

 тайлбар