Бүтээгдэхүүнүүд

Таг

Бохир усны систем
Бренд: Plastimex Үйлдвэрлэгч улс: Польш Бүтээгдэхүүний төрөл: Дотор бохирын хуванцар хоо...

Салхивчийн малгай

Бохир усны систем
Бренд: Aquer Үйлдвэрлэгч улс: Польш Бүтээгдэхүүний төрөл: Дотор бохирын хуванцар хоолойн холб...

Клапан

Бохир усны систем
Бренд: Plastimex Үйлдвэрлэгч улс: Польш Бүтээгдэхүүний төрөл: Дотор бохирын хуванца...

Резинэн жийрэг

Бохир усны систем
Бренд: Magngplast Үйлдвэрлэгч улс: Герман Бүтээгдэхүүний төрөл: Дотор бохирын хуван...

Дуу тусгаарлагчтай хуванцар хоолой

Бохир усны систем
Бренд: Magnaplast Үйлдвэрлэгч улс: Герман Бүтээгдэхүүний төрөл: Дотор бохирын хуван...

Дуу тусгаарлагчтай булан

Бохир усны систем
Үйлдвэрлэгч улс: Монгол, Польш, Герман Бүтээгдэхүүний төрөл: Дотор бохирын хуванцар хооло...

Дуу тусгаарлагчтай гуравлагч

Бохир усны систем
Бренд: Magnaplast Үйлдвэрлэгч улс: Герман Бүтээгдэхүүний төрөл: Дотор бохирын хуван...

Дуу тусгаарлагчтай дөрөвлөгч

Бохир усны систем
Бренд: Magnaplast Үйлдвэрлэгч улс: Герман Бүтээгдэхүүний төрөл: Дотор бохирын хуван...

Дуу тусгаарлагчтай холбогч

Бохир усны систем
Бренд: Magnaplast Үйлдвэрлэгч улс: Герман Бүтээгдэхүүний төрөл: Дотор бохирын хуван...

Дуу тусгаарлагчтай шалгах таг

Бохир усны систем
Бренд: Magnaplast Үйлдвэрлэгч улс: Герман Бүтээгдэхүүний төрөл: Дотор бохирын хуван...

Дуу тусгаарлагчтай шилжүүлэг

Бохир усны систем
Бренд: Magnaplast Үйлдвэрлэгч улс: Герман Бүтээгдэхүүний төрөл: Дотор бохирын хуван...

Хуванцар бэхэлгээ

Бохир усны систем
Бренд: Aquer Үйлдвэрлэгч улс: Польш Бүтээгдэхүүний төрөл: Дотор бохирын хуванцар хо...