Бүтээгдэхүүн

Код Төрөл  Чадал Үнэ Улс
703-40-330 220-300л 2KW/380V 88,000 Польш
 703-33-900 300-500л 6KW/380V 510,000 Польш
 703-30-390 1000л 9KW/380V 510,000 Польш
 761-25-110 40л mister 1500W 70.000 Польш
 761-25-150 60л mister 1500W 70.000 Польш
  761-25-190 80л mister 1500W 70.000 Польш
  761-25-225 100л mister 1500W 70.000 Польш
  761-25-260 120л mister 1500W 70.000 Польш

тайлбар